0878 56 02 08

ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

Фондация „Булгари” извършва тренинг-обучения, ориентирани към управлението на човешки ресурси и организационно развитие на фирми/компании.
В консултирането си на бизнеса и публичната администрация, ние залагаме на философията „Учене през целия живот”. Убедени сме, че тази мярка за професионално и личностно надграждане на служителите е най-сигурният път към устойчиво икономическо развитие. Тренинг-обученията, които предлагаме са по следните теми:

Изграждане на екип и ефективна работа в екип
Психично здраве – управление на стреса и превенция на емоционалното прегаряне
Предотвратяване и разрешаване на конфликти
Развитие на меки умения – ефективна комуникация, критично мислене, креативност
Повишаване мотивацията на служители за изграждане на организационна принадлежност и идентификация
Работа в мултикултурна среда
Организационна култура и делова етика
Успешно общуване на работното място в неформална и делова среда
Лидерски умения и мениджмънт
Междукултурна комуникация – работа с представители на малцинствени и уязвими групи

Сред клиентите ни са отличените от Агенция по заетостта за „Работодател на годината” (2015г, 2016г и 2019г) „Се Борднетце – България” ЕООД. Предприятието е сред основните доставчици на компоненти за международната автомобилна индустрия с над 3000 работещи служители. Сред обучаемите бенефициенти на лектора ни Румен Колев, с над 300 обучителни часа са Изпълнителна агенция по горите към Министерството на земеделието, храните и горите, както и общинската администрация на гр.Пловдив.

„Изказваме огромното си удовлетворение за съвместната ни работа, във връзка с подготовката ни за участие в Олимпийските игри по умения на групата SEWS (Sumitomo Electric Wiring Systems) в Украйна (2017г.) и Полша (2018г.). Вашата помощ като психолог на олимпийския ни отбор по умения помогна на тима на два пъти да спечели сребърни медали в изключително оспорвани олимпиади. Задачата за кратък период от време да се подпомогне психологическата подготовка и укрепне устойчивостта на участниците ни, изглеждаше трудноосъществима. Особено на тези, които за първи път вземат участие в специализираната олимпиада. Но индивидуалната работа с всеки, доверието, обученията в симулационна среда (шум, напрежение, заснемане с видеокамера), дискусиите и анализите, игрите с цел развитие на лидерство и изграденото самочувствие постигнаха ефект при представянето ни. Благодарим от сърце и желаем още успехи в дейностите Ви!”


Десислава Янева, PHR мениджър
СЕ БОРДНЕТЦЕ – БЪЛГАРИЯ ЕООД

www.sebn.bg

0878 56 02 08