0878 56 02 08

Ние

Фондация „Булгари“ се зароди официално в края на 2015г. Тя е естествено продължение на разбирането ни, че психологията като наука следва да съществува тук и сега – за темите, които са актуални и значими в нашето съвремие. Да не бъде затваряна само в дебели “бумаги”, имагинерна и готова да приеме единствено тесен кръг призвани за дълбоките й тайни.

Фондацията приема схващането, че психологията и областите, които касае, трябва да са ясни и достъпни за по-голям брой хора, без да изневерява на научните си методи.


Основните цели на Фондация „Булгари” са:

  • Да подпомагаме внедряването на добри практики в сферата на човешките ресурси
  • Да осъществяваме научно-изследователска дейност за психичните процеси
  • Да развиваме и предлагаме консултативни, обучителни и методически услуги, които допринасят за подобряване здравето и качеството на живот

гр. София, жк „Красна поляна“, бл. 329Кой стои зад Фондация „Булгари”?

Румен Колев е психолог и обучител с 12-годишна практика. Води тренинг-семинари на деца и младежи, учители, общински и корпоративни служители, както и деятели в спорта по теми в сферата на психологията. Има тесни интереси в спортната психология, като работи индивидуално и групово със спортисти и отбори. Консултант и методист по проекти, свързани с психичното здраве на различни целеви групи. Негов проект за реформа в психично-здравна система е класиран на второ място в Европа в конкурс на Европейската комисия. Участник в редица международни проекти в контекста на психологията. Докторант по педагогическа и възрастова психология и основател на „Булгари“.