0878 56 02 08

ТИЙМБИЛДИНГ ЗА СПОРТНИ ОТБОРИ

Или казано по друг начин: Групови тренинги, изградени от игри и занимания за сплотяване на екипите и подобряване на взаимоопомощта, отношенията и единството в спортни клубове.

УСПЕХЪТ Е НЕВЪЗМОЖЕН БЕЗ ЕДИНСТВО

Близки ли са вашите играчи?

Свързват ли се един с друг?

Уважават ли се взаимно?

Какво може да се направи за подобряване на техните взаимоотношения?

Най-голямото предизвикателство пред един отбор, който винаги е изграден от различни характери и във времето преминава през редица катаклизми, е да съхрани добра атмосфера.

Опитът ми показва, че конкуренцията и цялата динамика в спортните клубове е склонна да породи завист, нетърпимост, неразбирателства и скрита омраза, които трудно се преглъщат.

Съвсем естествено, по реда на веригата това дава отражение в цялостното представяне и спортните резултати. Обратно – доказано е, че създаването на “сила” в един отбор се случва чрез насърчаване на груповата работа.

В силните отбори състезателите често са добри приятели, които се уважават един друг и вярват в отборната работа. Отбори като тези работят здраво, играят за съотборниците си и постигат високи успехи.

Фондация „Булгари” предлага еднодневни тиймбилдинг занимания за спортни отбори.

Те се структурират персонално за всеки клуб, спрямо особеностите и целите, които се поставят в резултат на тиймбилдинга.

Цената се определя в зависимост от броя участници в тиймбилдинга и възрастта на участниците, като за детски клубове/отбори съществува отстъпка.

След края на тиймбилдинга, треньорското ръководство на клуба ще получи репорт с впечатления и насоки, относно състезатели и отбора като цяло.

0878 56 02 08