0878 56 02 08

ТИЙМБИЛДИНГ ЗА ФИРМИ И ОРГАНИЗАЦИИ

СИЛАТА Е В ЕКИПА

Фондация „Булгари” изпълнява тиймбилдинг мероприятия за фирми и организации с различен предмет на дейност и различен брой служители.

Каква е реалността?

Днес организациите са изправени пред най-сложните бизнес предизвикателства и особености на пазара на труда. Това са кадрови „глад”, трудно управляемо поколение “Y”, постоянни колебания на пазара, кризи. Оказва се, че нищо не е така постоянно, както промяната.

Каква е вашата цел?

Нужен е силен екип, който е способен да се справи с поставените задачи и предизвикателствата на времето.

Какви са признаците на силния, ефективния и обединен екип?

  • Взаимната подкрепа и уважение един към друг, положителен психологически климат в колектива. Знаем и науката доказва, че социално-психологическият климат в колектива влияе върху производителността на труда. Психичното здраве е част от здравето ни – от здравето на тялото, на което разчитаме, за да произвежда блага. Не е тайна, че прекарваме по-голямата част от времето си на работа. Разбира се, че има смисъл основната част от живота ни да премине в атмосфера на взаимно доверие, придружена от положителни емоции.
  • Обща цел, която обединява всички участници. В добрия екип хората с различни интереси, работещи по различни задачи, виждат обща цел и заедно се движат към нея. Това е в основата на стабилен и устойчив във времето резултат.
  • Ефективна комуникация. В добрия екип, хората се разбират един с друг с “половин дума”, а понякога даже и без думи. Това е рационалната и бърза комуникация, която достига целта си. При определени обстоятелства, изграждането на работоспособен екип, дори от непознати хора е възможен и за кратко време.
  • Ясно разпределение на ролите. В ефективния екип, ролите са ясно разпределени. Няма остра конкуренция за една и съща роля и конфликти на тази основа. Няма функционални провали и незаети ниши. Има ясно разбиране, кой какво прави и за какво отговаря (носи отговорност). В този екип се обръща внимание на потенциала на всеки участник, дава се предимство на силните му страни и мотивация. С този подход, управлението на човешкия ресурс става по-ефективно.

Всеки от тези признаци на ефективния екип е отделна задача в образуването му по време на нашите тиймбилдинги.

Ние можем да организираме тиймбилдинг, както за малки, така и за големи компании. Както в затворени помещения, така и на открито.

Нашите формати и концепции за тиймбилдинг са класически, творчески, интелектуални или състезателни. Работим в малки, средни или големи групи. Всичко това преценяваме индивидуално и го адаптираме според спецификата на вашата организация.

Ако сте намислили да проведете корпоративна почивка – поръчайте си тиймбилдинг от Фондация „Булгари” – леко и непринудено сплотяване на колектива в комфортна обстановка. В професионализма ни ще се убедите сами.„Бихме желали да изразим удовлетворение от името на компанията ни, за организирането на тиймбилдинг мероприятия за служителите на нашите отдели. Предизвикателството да накараш групи от над 50 души да се опознаят, забавляват, състезават и обединяват, беше успешно преодоляно. Моля да приемете благодарностите, както на мениджърите на отделите, така и на техните служители за чудесните моменти!

Десислава Янева, PHR мениджър
СЕ БОРДНЕТЦЕ – БЪЛГАРИЯ ЕООД

www.sebn.bg

Телефон за контакт:

0878 56 02 08

Румен Колев