0878 56 02 08

ПРИЕМНА ГРИЖА

Фондация „Булгари” работи в съвместно партньорство с Национална асоциация по приемна грижа (НАПГ) от 2015г.

Заедно осъществяваме тренинг-семинари за деца и младежи от приемни семейства от цялата страна. В тях се се спираме на професионалната им ориентация, справянето с трудни емоции, конфликтите, работата в екип и всякакви значими за тях теми.

Паралелно с това, стараем се да консултираме и приемните родители в нелеката им задача да „създават” силни, умни и добри хора от приютените в семейството им деца.

През 2018-та година, с помощта на Агенция за хората с увреждания, реализирахме мобилен проект, насочен към най-уязвимите деца от приемни семейства. Инициативата обхвана над 30 деца с увреждания от приемни семейства от градовете Плевен, Хасково и Видин. Комбинирахме дейности с адаптирана физическа активност, психологически консултации и съвременни технологични средства за работа със специфични диагнози.