0878 56 02 08

ОБУЧЕНИЯ ЗА ТРЕНЬОРИ В СПОРТА

Все по-често чуваме спортистите да описват идеалния треньор като „добър психолог”. И очакват от него да бъде балансиран, уверен, търпелив, да знае как да мотивира, да успокоява, да умее да дава ясни инструкции и т.н.

С други думи – да има индивидуален подход и да събужда доверие в състезателя по пътя към общите им цели.

Живеем във времена, в които ултиматумите на треньорите към състезателите не вършат работа, както преди. Те не могат да се използват ефективно в дългосрочен план и освен, че не са хуманни, са и спортно непригодни.

Отвъд това, в практиката си често стигам до извода, че голям процент от психологическите проблеми при спортистите можеха да се спестят. С превантивни или по-адекватни постъпки и думи от страна на треньора, редица неприятни последствия въобще не биха се отключили. Разбира се, за това са необходими съответните познания и умения за това какво, кога и как да се действа. И въпреки че съществуват треньори, които носят в себе си самороден талант и интуиция да се справят, намирането на баланса между „тоягата и моркова” е огромно предизвикателство и доста рискова игра.

В тази връзка, Фондация „Булгари” предлага обучителни семинари, предназначени за треньори в спортни клубове, школи и академии. Семинарите са насочени към изграждане на педагогически капацитет в треньорите и овладяване на базови психологически похвати в работата с техните състезатели. Програмата на обученията засяга следните теми и акценти:

Психично развитие – при деца/юноши/възрастни и спорт

 • Етапи и фази на психично развитие и техните особености
 • Поколенията X, Y, Z и какво да знаем за тях
 • Мотивационни похвати за мъжки и женски пол – деца/юноши/възрастни
 • Когнитивни грешки (памет, внимание, концентрация, възприятие, мислене) и тяхната корекция

Връзката „треньор-състезател“

 • Видове треньорска власт – предимства и недостатъци
 • Педагогически качества в треньора и развитие на позитивен климат в отбора
 • Темперамент и взаимодействие в отношенията треньор-състезател

Tреньори и родители

 • Амбициозни родители и техните стремежи
 • Психични травми в спористите, които пречат за тяхната реализация
 • Арт-терапия и нейното приложение в спорта

Психодиагностика в спорта

 • Необходимост от диагностика и пресечна точка със спорта
 • Видове тестови методики за оценка на различни състояния
 • Съвременни технологии и спортна психология

„С част от българските треньори по баскетбол проведохме семинар на тема „Психология и баскетбол“. Лектор ни беше Румен Колев. Лично аз съм много впечатлен, като въпреки огромния ми опит научих много нови неща. За първи път имахме такова занимание и младите треньори останаха повече от доволни. Завършихе с дълга дискусия, а ползата е несъмнена. “

Росен Барчовски – селекционер на националния отбор по баскетбол на България.

Цената на заявено обучение е обвързана с неговата продължителност и брой участници.

0878 56 02 08

Румен Колев