0878 56 02 08

ОБУЧЕНИЯ ЗА УЧИТЕЛИ

Обученията ни за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти са по теми, пожелани от образователната институция (училище, детска градина) или такива, които са вписани в регистъра на министерството на образованието и науката. Вписаните в регистъра обучителни теми присъждат кредити на участниците в тях и допринасят за тяхното кариерно развитие, спрямо критериите на МОН. Към днешна дата предлаганите обучителни програми, вписани в регистъра на МОН са следните:

  • Спортни дейности за деца и юноши със специални образователни потребности
  • Бързи, смели, сръчни – забравените игри на баби, дядовци и прадеди
  • Нови възможности за превенция на агресия, насилие и тормоз при деца и юноши
  • Учителят от епохата на Възраждането – начин на работа и успешни обучителни подходи
  • Работа с деца с различна степен на обучаемост

Основен лектор на обученията ни е Румен Колев – психолог и управител на Фондация „Булгари”.

В качеството си на обучител в сферата на образованието, Румен Колев притежава опит с повече от 1000 обучителни часа и редица изпълнени семинари в цялата страна. Ето някои от тях:„Eкипът на детската градина желае да благодари за качествената и всеотдайна работа, която г-н Колев демонстрира. Впечатлени сме от умението му да комуникира пълноценно с групата, да предлага широк и разнообразен набор от възможности за занимания с деца, които директно да се прилагат в практиката и ежедневната работа.
Удовлетворени сме от иновативния му подход и съвременните тенденции в технологичните средства при работа с деца, с които ни запозна. Препоръчвам го в качеството му на компетентен и практически ориентиран експерт в сферата на психологията и работата с деца през призмата на спортни дейности.
В бъдеще с удоволствие бихме работили отново с г-н Румен Колев. Това може да направи и всеки, който желае да си партнира с прецизен, коректен и задълбочен в материята специалист”

Виолета Коцева,
Директор – ДГ № 59 „Елхица”, гр.София


Изразявам задоволството си от партнирането с г-н Колев – управител на Фондация “Булгари”, във връзка с неговото експертно участие в разработването на „Методика за извършване на цялостна оценка на индивидуалните потребности на всеки ученик с девиантно поведение в конфликт със закона“ (Възпитателните училища-интернати – ВУИ и Социално-педагогическите интернати – СПИ). Разработването на методиката се извършва по проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г. Предвид качествения му принос, го препоръчвам като специалист с експертиза в изследване на възможности на институционална и общностна среда за социално включване на трайно маргинализирани младежи.

д-р Галина Маркова 
Директор Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца,
Нов български университет


Заявихме темата „Бързи, смели, сръчни – забравени игри на баби, дядовци и прадеди”. Получи се прекрасно обучение и екипът действително остана удовлетворен. Бяхме подробно запознати с редица практични възможности да разширим кръга на дейностите си, да съхраним традицииите и да ги предаваме на децата. Професионално и всеотдайно отношение в работата.

Цеца Николова,
Директор – ДГ № 43 „Талант”, гр.София

0878 56 02 08