0878 56 02 08

Образование

Фондация „Булгари” извършва обучения в сферата на образованието, посредством своето търговско дружество „Инде 9” и притежава сертификат за качество по БДС ISO 9001:2015 ( ИМА ГО ФАЙЛЪТ, ДА СЕ СЛОЖИ НА УДОБНО, ВИДИМО МЯСТО, ) за практикуването на тази дейност.

Обученията ни за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти са по теми, пожелани от образователната институция (училище, детска градина) или такива, които са вписани в регистъра на министерството на образованието и науката. Вписаните в регистъра обучителни теми присъждат кредити на участниците в тях и допринасят за тяхното кариерно развитие, спрямо критериите на МОН. Към днешна дата предлаганите обучителни програми, вписани в регистъра на МОН са следните:

  • Спортни дейности за деца и юноши със специални образователни потребности
  • Бързи, смели, сръчни – забравените игри на баби, дядовци и прадеди
  • Нови възможности за превенция на агресия, насилие и тормоз при деца и юноши
  • Учителят от епохата на Възраждането – начин на работа и успешни обучителни подходи
  • Работа с деца с различна степен на обучаемост

Основен лектор на обученията ни е Румен Колев – психолог и управител на Фондация „Булгари”.

В качеството си на обучител в сферата на образованието, Румен Колев притежава опит с повече от 1000 обучителни часа и редица изпълнени семинари в цялата страна. Ето някои от тях:

(тук се подреждат снимките, като под всяка се пише този текст, с който е именувана самата снимка)

0885 97 81 02