0878 56 02 08

ИЗБОР НА СПОРТ В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ, СПРЯМО ТЕМПЕРАМЕНТ И ОСОБЕНОСТИ НА ХАРАКТЕРА

България е сред лидерите в Европа по отношение на затлъстяване, гръбначни изкривявания, тютюнопушене и прекомерна употреба на електронни устройства сред деца и подрастващи. Последиците от тези статистики са добре известни вече почти на всяко българско семейство.

В този ред на мисли, нуждата от физическа активност и практикуване на някакъв вид спорт от ранна детска възраст, вече e задължителна.

Но тук се сблъскваме с мотивацията сред децата да спортуват, при всички изкушения, които животът им предлага в днешни дни.

Сякаш забравяме, че доброволно участие и удовлетворение от упражняването на даден спорт е възможно, само ако спортът е свързан с особеностите в характера и темперамента на детето!

Какво предлагаме ?

 1. Психологическа диагностика на особеностите в характера и темперамента на деца/подрастващи и препоръки, какви спортове са подходящи и защо
 1. Оценката включва:
 • 2 сесии с детето със специализирани тестове-игри
 • 1 консултация с родителите
 • общата цена на услугата е 75 лв.
 1. Оценяват се процесите: тревожност, самоконтрол, агресивност, емоционална стабилност, ниво на страх, самооценка и др.
 1. Резултатите от оценката могат да послужат също така на:
 • Треньори – във връзка с тренировъчния процес
 • Родители – във връзка с възпитанието
 • Персонал в детски градини – във връзка със заниманията
 • Учители – във връзка с образователния процес
 1. Mетодът е удачен за деца над 5-годишна възраст, като способства:
 • Формиране на мотивация към спортни занятия в детето
 • Подобряване на увереността, самочувствието, себевъзприятието
 • Знание за силните и слаби страни в неговия характер
 • По-лесното му социализиране

Детето може да намрази или да заобича спорта – не пренебрегвайте характера му!

Представяне на метода в „Академия за родители” (18.02.2017г., гр.София)

Методът „Избор на спорт в детска възраст, спрямо темперамент и особености на характера“ бе представен и публикуван в научното издание на Международната научно-практическа конференция по психология „Семейството – територия на психологическа безопасност“ в гр.Уфа (Русия), 7-8 декември 2018г.

0878 56 02 08

Румен Колев